KOMBONI W DZISIEJSZYM DNIU

Sekr. Ekonomii

Dokumenty oficjalne. Agenda. Zebrania Generalne, Zebrania Kontynentalne. Dokumenty Specyficzne. Artykuly i inne dokumenty.

Dokumenty, listy, decyzje o charakterze normatywnym (zaakceptowane i ogloszone przez Kapitule, Rade Generalna, Wladze Kompetentne. Kierownictwo Generalne, Majatek Staly):

Ogloszenia, prace, decyzje, akta:

Ogloszenia, prace, decyzje, akta:

Ogloszenia, prace, decyzje, akta:

Ogloszenia, prace, decyzje, akta:

Ogloszenia, prace, decyzje, akta: