Aby nasz Pan Jezus Chrystus udzielił wszystkim misjonarzom, powołanym by poszli za Nim, wierność i stałość w powierzonej im misji. Ciebie prosimy.