Kim jesteśmy

Jesteśmy rodziną kapłanów i braci, obecnych w 36 krajach na 4 kontynentach: Afryce, Azji, Europie i obu Amerykach, którzy poświęcają swoje życie dla głoszenia Ewangelii wszystkim ludom, żyjąc u boku najbardziej potrzebujących, odrzuconych i zepchniętych na margines. Pracujemy na rzecz godności każdego człowieka, w obronie praw człowieka oraz na rzecz sprawiedliwości społecznej, pokoju, pojednania i troski o stworzenie.

Jesteśmy częścią wielkiej Rodziny Komboniańskiej, złożonej z około 3000 misjonarzy i misjonarek. Składają się na nią nasze zgromadzenie, czyli Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego (MCCJ), założone w 1867 r. przez św. Daniela Comboniego dla ewangelizacji Afryki Środkowej; Siostry Misjonarki Kombonianki (SMC), powstałe kilka lat później oraz rożne grupy świeckich (m.in. Świeccy Misjonarze Kombonianie), które czerpią inspirację z tego samego charyzmatu i są obecne w wielu krajach.

Do działania motywuje nas pilna potrzeba, by zaproponować wszystkim ludziom spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa jako przyjaciela i zbawiciela, jedynego, który może nadać sens życiu, także tych najbiedniejszych i opuszczonych na naszej Ziemi.