Czwartek, 16 stycznia 2020 r.
W tym roku, trzy kolejne osoby dołączyły do Ruchu Świeckich Misjonarzy Kombonianów w Polsce. Agnieszka, Ewelina i Marcela są obecnie w trakcie doświadczenia wspólnotowego, które ma miejsce w domu Misjonarzy Kombonianów w Krakowie. Już niedługo, Agnieszka i Ewelina wyjadą na dwuletnią misję do Peru, gdzie zastąpią Paulę i Neuzę w Arequipie.
Marcela dołączy do misji w Mongoumbie, w Republice Centralnej Afryki, gdzie od roku pracuje inna polska Świecka Misjonarka Kombonianka, Monika.

Te trzy miesiące upływają dziewczynom na spotkaniach z różnymi ludźmi, oraz uczenia się życia we wspólnocie. Kilka razy w tygodniu mają lekcję języka hiszpańskiego (Ewelina i Agnieszka) oraz francuskiego (Marcela). Dziewczyny jadące do Peru chodzą na wolontariat do pogotowia rodzinnego a Marcela właśnie zaczyna wolontariat w szpitalu.

Jak same mówią, większość wolnego czasu mija im na doskonaleniu języków, którymi już wkrótce będą posługiwać się nader często oraz na rozmowach z ojcami, bratem i między sobą.

Módlmy się wspólnie za dziewczyny, aby były prawdziwymi świadkami Bożej miłości i miłosierdzia w trakcie ich misji i przez całe życie.
Świeccy Misjonarze Kombonianie w Polsce