KOMBONI W DZISIEJSZYM DNIU

Kapitula 2009

Dokumety z kapituly: Listy ojca Generala i jego Rady (Ogloszenia, rozporzadzenia, wykaz delegatow, itd.), Spotkania Przelozonych Prowinjalnnych, Instrumentum laboris, Akta, Intercapitolare, studia i artykuly na temat Kapituly 2009.

Rapporti di queste assemblee:

Documenti vari i artykuly na temat Kapituly 2009: